Skip Navigation Linksخدمات/خدمات نصب و راه اندازی گلخانه

Skip Navigation Linksخدمات نصب و راه اندازی گلخانه


خدمات نصب ، راه اندازی انواع گلخانهفرایند نصب و راه اندازی گلخانه های مدرن فرآیندی بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به دلیل پیچیدگی فناوری این گلخانه ها ، تعدد تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده و لزوم کارکرد فناوری های مختلف از فناوری الکترونیک ، برق، مکانیک، تاسیسات ، تهویه و نیز فناوریهای کشاورزی از قبیل سیستم های تغذیه و آبیاری گیاهان خواهد بود.

در ایران مواردی از گلخانه های مدرن وجود داشته است که بهترین نوع از انواع کالاها، تجهیزات و سازه گلخانه توسط سرمایه گذار و با قیمتی قابل توجه خریداری شده است لیکن به دلیل عدم رعایت پروسه صحیح نصب و راه اندازی ، کارائی گلخانه تا حد قابل توجهی افت کرده و سرمایه گذار را با مشکلات پیچیده ای روبرو کرده است.

ما در هلدینگ کشاورزی آپادانا، تجربه ارزنده در حوزه نصب و راه اندازی گلخانه های مدرن ساخت خارج از کشور به خوبی واقف هستیم که نصب و راه اندازی گلخانه های مدرن ، ماهیتی پروژه ای دارد و می بایست بر اساس روشهای مشخص و استانداردهای اجرای پروژه انجام پذیرد. لذا خدمات نصب و راه اندازی گلخانه های مدرن به عنوان بخشی از خدمات هلدینگ تعریف شده است و در قالب 3 سیستم اجرایی کامل مشتمل بر انواع تخصصهای مورد نیاز قادر به نصب بیش از 40 هکتار گلخانه های مدرن ساخت خارج از کشور، در سال می باشد.

شما مشتری گرانقدر که گلخانه خود را از تامین کننده های خارجی اسپانیایی و هلندی و سایر کشورها خریداری نموده اید می توانید از طریق لینک تماس با ما و انتخاب "خدمات نصب و راه اندازی گلخانه" به عنوان موضوع از خدمات اجرایی و مشاوره کارشناسان در این زمینه استفاده نمائید.