Skip Navigation Linksمحصولات/نت هاوس و شید هاوس

Skip Navigation Linksنت هاوس و شید هاوس

نت هاوی و شید هاوی
سازه هایی پیش ساخته بوده که جهت محافظات از انواع کشت، و نیز درختان و باغات مورد استفاده قرار بگیرد. این سازه ها دارای فرم و ساختاری مشابه بوده و لیکن با توجه به شرایط اقلیمی گوناگون محیط کشت و نیز خصوصیات ابعادی مورد نیاز مشتری، به صورت خاص طراحی و اجرا می گردد.

شما مشتریان گرانقدر متقاضی این سازه ها، می توانید از لینک تماس با ما و انتخاب احداث شید هاوس و نت هاوس در قسمت موضوع، از مشاوره کارشناسان، بهره گیری نموده و نسبت به خرید این محصولات اقدام نمائید.