Skip Navigation Linksمحصولات/ملزومات و نهاد های کشاورزی

Skip Navigation Linksملزومات و نهاد های کشاورزی

ملزومات، نهاده های کشاورزی و صنعت گلخانه


هلدینگ کشاورزی آپادانا، از رهگذر بهره گیری از شبکه و زنجیره تأمین بسیار قدرتمند داخلی و خارجی، انواع ملزومات، نهاده های و مایحتاج کشاورزی از قبیل سموم، کود، بسترهای کشت و مواد و ترکیبات تغذیه ای مورد استفاده در صنعت گلخانه و سایر حوزه های کشاورزی را تأمین می نماید. مشتریان گرانقدر علاقه مند به خرید محصولات دارای حداکثر کیفیت، حوزه نهاده های کشاورزی و صنعت گلخانه می توانند از لینک تماس با ما و انتخاب خرید نهاده های کشاورزی و گلخانه در قسمت موضوع، تقاضای خود را به کارشناسان این شرکت، ارائه نموده و نیز از مشاوره مشاوران مجرب کشت، بهره مند گردند.