Skip Navigation Linksمحیط زیست و ساپاک/ساپاک ، حامی محیط زیست

Skip Navigation Linksساپاک ، حامی محیط زیست


ساپاک ، حامی محیط زیست


فعالیتهای هلدینگ کشاورزی آپادانا، قعالیتهای ماهیتاً حامی محیط زیست است صنعت گلخانه صنعتی سبز به شمار می رود که نه تنها عوامل آلوده کننده آب، خاک و محیط زیست را تولید نمی کند بلکه خود عاملی در کاهش مصرف و حفظ منابع ارزشمند آب بوده و نیز همانند فعالیتهای کشاورزی در فضای باز، مواد شیمیایی مضر را به بسترهای آب های زیرزمینی منتقل نمی کند علاوه بر این :

هلدینگ کشاورزی آپادانا، بر اساس محتوای این ماموریت خود، توسعه کشور را بر اساس حفظ منابع ارزشمند آب و انرژی در دستور کار خود داده است و نیز بر اساس همین ماموریت حمایت از گروهها و تشکلها حامی محیط زیست را به عنوان مسئولیتی اجتماعی ، پیگیری می نماید.
 از دیگر پروژه های سبز هلدینگ کشاورزی آپادانا، می توان به پروژه های تلفیق نیروگاه سیکل ترکیبی ، با گلخانه اشاره نمود علاقه مندان به این حوزه می توانند از طریق دانلود فایل ذیل از جزئیات این پروژه ها اصلاح حاصل نمایند: