Skip Navigation Linksدرباره ما/سوابق اجرایی ما

Skip Navigation Linksسوابق اجرایی ما

ده ها هکتار از مدرن ترین گلخانه های موجود در سطح کشور، به صورت انحصاری و در همکاری با شرکت ULMA اسپانیا، توسط هلدینگ کشاورزی آپادانا طراحی و اجرا گردیده است. فارغ از گلخانه های مدرن، این مجموعه از ابتدای فعالیت خود تاکنون، ده ها هکتار گلخانه های سنتی، سازه فلزی جوشی و پیش ساخته و نیز گلخانه های طرح اسپانیایی تولید داخل را در سراسر کشور به فروش رسانیده و طراحی و اجرا نموده است. ذیلاً مجموعه ای از مهمترین پروژه های اجرا شده توسط هلدینگ کشاورزی آپادانا به همراه گالری تصاویر پروژه های منتخب، قابل مشاهده است.