Skip Navigation Linksدرباره ما/توان تجهیزاتی ما

Skip Navigation Linksتوان تجهیزاتی ما

توان تجهیزاتی


هلدینگ کشاورزی آپادانا، از رهگذر بهره مندی از بیش از 20 هزار متر فضای تولیدی در قالب کارخانه واقع در شهرک صنعتی سجزی اصفهان، و نیز در اختیار داشتن بیش از دویست سه فصل تجهیزات صنعتی از انواع جرثقیل و بالابر گرفته تا انواع ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در عرصه اجرای پروژه های صنعتی، ساختمانی و ابنیه، راه و غیره، مهمترین هلدینگ کشاورزی در ایران از نظر توان تجهیزاتی می باشد.