Skip Navigation Linksدرباره ما/پیام مدیر عامل

Skip Navigation Linksپیام مدیر عامل

پیام مدیرعامل 


بیست و یک سال فعالیت بی وقفه، خستگی ناپذیر و پیشرو، در صنعت نوپای گلخانه های مدرن، را پشت سر نهاده ایم. سالهایی پر فراز و نشیب! همیشه و در همه حال، حداقل یک قدم از نیاز مشتری فراتر بوده ایم و به مدد کاربرد به روزترین فناوری و دانش فنی، در هر دوره، سعی نموده ایم تا این صنعت را در عرصه ایران عزیز، توسعه بخشیم. آن روزهایی که عموم مردم و کشاورزان از گلخانه تصویری شامل الوارهای چوبی و روکش پلاستیکی در نظر داشتند. برای نخستین بار دانش تحلیل سازه را به کار بردیم تا گلخانه های دارای سازه فلزی- جوشی در کشور توسعه یافت و آنگاه که ساخت و نصب گلخانه های فلزی و جوشی، با سختی و حرارت بسیار در کشور صورت می گرفت. سازه هایی پیش ساخته را طراحی نمودیم که به کمک پیچ و مهره و یراق آلات فلزی، به سادگی و سرعت تمام نصب و آماده بهره برداری شد! در آن زمان که سازه های تونلی، بیش از 30 درصد فضای گلخانه را از دسترس خارج می کرد، سازه های مالتی اسپن و یکپارچه یا سقف سیرکولار (منحنی) را توسعه داده و در کشور جرا کردیم و پس از آن، در گروه مشترک تجاری، با مهم ترین گلخانه ساز اسپانیایی، شرکت اولما، سازه های گنبدی (گاتیک) اسپانیایی را، در سطح ده ها هکتار، در سراسر ایران احداث نمودیم تا همگان، امروزه سازه گاتیک اسپانیایی را به نامه سازه "اولما" و "ساپک" نام ببرند و بشناسند!

استمرار همه این بیست سال تلاش و فعالیت، ممکن نبود مگر در درجه نخست، به یاری خداوند و پس از آن رعایت اصول حرفه ای گری: حمایت و هدایت مشتری، دانش فنی پیشرو و روزآمد ، تعهد همه جانبه در برابر مشتری و در یک کلام مشتری مداری و فراتر از آن مشتری محوری! اینگونه است که از پس بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه، می توانیم سرفرازانه بگوییم که ساپک، سهمی قابل توجه در توسعه کشت گلخانه ای در کشور، و به تبع آن توسعه اقتصادی ایران عزیز، داشته است!

و اما امروز، شرکت مهندسی سبز آشیان آپادانا، بیش از دو دهه تجربه و خوشنامی را دستمایه و پایه تغییری بزرگ قرار داده است. هلدینگ کشاورزی آپادانا، با محوریت شرکت سبز آشیان آپادانا دورنمایی است نزدیک، از این تغییر بنیادین و ژرف، در آستانه توسعه گسترده صنعت گلخانه در کشور و از رهگذر برنامه ششم توسعه. امروز توسعه صنعت گلخانه در کشور، از یک "انتخاب" فراتر رفته و یک "اعزام" مبدل شده است، در حالیکه زیرساختهای علمی، فناوری، پشتیبانی و فنون مدیریتی این صنعت مدرن، آنچنان که شایسته است در کشور وجود ندارد. از این روست که شرکت مهندسی سبز آشیان آپادانا، در آغاز برنامه ششم توسعه، در تغییری بنیادین تمامی وجوه فنی، فناوری، مدیریتی و پشتیبانی صورت مدول را، در شرکتهای زیر مجموعه خود، فراهم خواهد آورد. این شرکت به یاری خداوند، بر اساس برنامه ریزی میان مدت پنج ساله، به هلدینگی مبدل خواهد شد که زیرساختهای فوق را، به تمامی درخود توسعه داده و به صنعت مدرن گلخانه در کشور، ارائه خواهد داد.

ما به خوبی وافهیم مشتری مداری جز آن نیست که مفرومات و مایحتاج مشتریان صنعت گلخانه در کشور، توسط شرکتهای زیر مجموعه هلدینگو بدون مراجعه مشتری به خارج از کشور، قابل تأمین باشد. نیز می دانیم که مشتری محوری، تنظیم تافعالیت های سازمان در جهت جلب رضایت مشتری، مستلزم رصد و پایش لحظه به لحظه بازار و تقاضای امروز و آتی اشیان و این مهم به در حد کمال در برنامه همه جانبه هلدینگ کشاورزی آپادانا، مشخص میگردد.

ما معتقدیم که حفظ ارزشهای سنتی ساپک و مهمتر از همه، تعهد همه جانبه به مشتری، تحت هر شرایطی و قاب فعالیت می بایست استمرار یافته و از این رو، همانند تمامی بیست و یک سال سابقه فعالیت خود به یاری خداوند و از رهگذر تعهد همه جانبه به مشتری و حفظ حقوق وی، نیز از رهگذر توسعه مستمر دانش بنیان و فناوری- پایه، رهبری بازار صنعت مدرن گلخانه را در کشور با قدرت و استحکام ادامه خواهیم داد.